Projelendirme bir mühendislik çalışması olup işletmelerin ve/veya şahısların ihtiyaçları olan atıksu arıtma tesisi , su arıtma tesisi , baca gazı arıtımı ve geri kazanım sistemlerinin debi ve kirlilik yüklerine göre hesaplarının yapılarak arıtma projesinin rapor halinde sunulması işlemidir. Bu işlemler LAL Arıtma proje departmanı tarafından yürütülmektedir.

 
  Ana Menü - İletişim