Endüstriyel kirlenme endüstri kuruluşlarının oluşturduğu atıklar ile çevrede oluşan kirlenmedir. Endüstriyel kaynaklı atıklar, yerleşim yerlerinden kaynaklanan atıksular ve yaygın kaynaklardan oluşan atıksulara göre önemli farklılıklar gösterir. Endüstriyel sistemlerde atıksuları oluşturan kaynaklar, sayı ve tür olarak çok çeşitlidir. Atıksuların miktarı kaynak özelliklerine bağlı olarak çok değişkendir. Endüstri Tesislerinde pek çok değişik kaynaktan atıksu kaynaklanabilmektedir. Bunlar esas olarak;
· Proses ve işlemlerden kaynaklanan atıksular
· Soğutma suları
· Alet, teçhizat, yıkama suları
· Buhar kazanları blöf suları, kazan kondensat suları
· Endüstrilerin evsel atık suları
· Yağmur suları saha direnajıdır.


LAL Arıtma endüstriyel arıtma tesisinin belirlenmesinde her sektörü ayrı ayrı ele alır atıksu anliz sonuçlarına göre arıtılabilirlik değerlendirmesini,proses seçimini yapar ve mühendislik hesaplarıyla beraber prejesini oluşturur.(Lütfen firmalardan mühendislik hesaplarını isteyiniz.) LAL Atıtma, arıtma tesini fizibilite çalışmalarından başlayarak projelendirme, malzeme ve ekipman temini, ekipman ve ünite imalatı, inşaat işleri,montaj ve devreye alma işlemini anahtar teslim olarak yapar.
Endüstriyel arıtma tesislerinde Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik ve İleri arıtma uygulandığı gibi atık türlerine bağlı olarak hepsinin bir arada olduğu birleşik arıtmalarda uygulanabilir. Kimyasal arıtma çeşitli amaçlar için yapılır. Bunlar ;
· Organik ve inorganik bulanıklığın giderilmesi
· Renk giderimi
· Bakteri ve patojen giderimi
· Alg ve organizmaların giderimi
· Koku ve tat yapıcı maddelerin giderilmesi
· Fosfat giderimi
· BOI ve KOI parametrelerinin giderilmesi
· Askıda katı madde giderimi
· Metal giderimi


EndüstriyelAtık Su Arıtma Tesisine kirlilik yükü ve debisi değişmeyen atık su gelmesi koşulu ile çıkış suyunun Çevre Kanunu Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği alıcı ortama deşarj standartlarına uygun olacağını LAL Arıtma garanti eder. Aksi taktirde LAL Arıtma bu standartları sağlamak için proseste gerekli düzenlemeleri ücretsiz olarak yapmayı taahhüt eder. Arıtma Tesisinde kullanılacak tüm ekipmanlar 1(bir) yıl süre ile firmamızın garantisi kapsamındadır. Arıtma tesisinde kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanlar TSE standartlarına uygun olacaktır. Bir yıllık servis ve bakım garantisi vardır. Sonraki yıllarda bakım sözleşmeleri ile periyodik bakım imkanı sağlanmaktadır.

 
  Ana Menü - İletişim