Baca Gazı Arıtma Sistemleri
Sanayi tesislerinin bacalarından çıkan zararlı gazların su ile yıkanarak arıtılması sayesinde zararlarını azaltan tesislerdir. Kulelerden su püskürtme şekliyle istenen baca gazı arıtımı yapılabilmektedir. Baca gazı arıtma sistemlerinde % 99 ' lara varan arıtma verimi sağlanabilir.Tüm baca gazı çıkışı olan tesislerde kullanılır. Baca gazı arıtma sistemi ; hava kirliliğine karşı kullanılan düşük maliyetli bir arıtma sistemidir. Özellikle 3 mikrondan büyük partikül arıtımında çok etkilidir. Arıtılacak gaz atıklar, gaz yıkayıcıya verilir. Yıkama sıvısı gaza karşı yönden püskürtülerek yıkama sağlanır. Korozyona mukavim boya ile boyandığında uzun ömürlüdür.Arıtma sistemi çok az su harcar ve hiçbir tıkanma riskine izin vermeden az bir enerjiyle çok miktarda gazın hızlı olarak geçişini sağlar.
Daha geniş bilgi için bize ulaşmanız yeterli olacaktır.  

 
  Ana Menü - İletişim